ALV uitgesteld

Beste leden 

Nog de beste wensen voor 2021. Laten we hopen dat in het nieuwe jaar de Corona maatregelen snel zullen worden afgebouwd en dat we weer terug kunnen naar de oude situatie. In afwachting daarvan hebben we besloten de Agemene Leden Vergadering uit te stellen. Zodra de regels het toelaten zal deze worden georganiseerd. Dat zal hopelijk voor 1 juli a.s. het geval zijn.

 

We willen echter wel al de nieuwe tarieven gaan doorvoeren, deze staan inmiddels ook op de site. Hierover zijn jullie al in oktober 2020 ge├»nformeerd. Tevens melden wij jullie dat vooruitlopend op de benoeming van Karin Onderwater als penningmeester op de ALV, Karin alvast wel de taken van Franny zal overnemen. We danken Franny voor haar inzet de afgelopen jaren en we zullen haar zeker bij de ALV nog in het zonnetje zetten. 

 

De resultaten rekening over 2020 en de begroting voor 2021 zijn per mail aan de leden verstuurd. Mochten jullie hierover nu al vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij jullie deze uiterlijk voor 15 februari a.s. aan ons te melden. Wij zullen hierover dan contact met jullie opnemen.

 

We hopen jullie snel te kunnen laten weten wanneer de ALV met BINGO alsnog zal plaatsvinden.

 

Hartelijke groeten namens het gehele bestuur,