Uitnodiging ALV 2022

14 januari 2022

De huidige Corona situatie heeft ons helaas doen besluiten om de ALV tot nader order uit te stellen.

Mocht het over enkele maanden alsnog mogelijk zijn een ALV te organiseren dan zullen we jullie dat laten weten.

Het bestuur heeft via een mail de begroting en resulatatenrekening met alle leden gedeeld met daarbij de onderbouwing van de contributieverhoging. De regelementen van 2022 zijn te vinden op de website. We hopen dat dit voldoende informatie en inzicht geeft voor nu. Als er nog meer vragen zijn kun je hierover natuurlijk altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.