Jeanne d'Arc zoekt sponsors

 Jeanne d'Arc heeft extra inkomsten via sponsoring hard nodig om de sport en het lidmaatschap voor iedereen betaalbaar te houden.

Op de locatie is veel onderhoud nodig, de bak, longeerbak, kantine en het terrein het moet allemaal onderhouden worden. De leden en vrijwilligers van de vereniging doen heel veel zelf maar soms is dat niet mogelijk en moeten er kosten worden gemaakt. Zo is de kantine heel hard aan vervanging toe. Omdat deze grote uitgaven niet uit de reguliere contributie zijn te realiseren hebben we een sponsorplan.

sponsors gezochtBent u of kent u iemand die onze vereniging een warm hart toe draagt en ons wil steunen? Kijk dan naar onze sponsormogelijkheden, je kunt al sponsor worden vanaf € 25,- per jaar. Voor bedrijven bieden we hele leuke mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan je logo op een hindernis. 

                                                                                        

Start 2022

2022 is van start, inmiddels zijn de lessen weer begonnen en kan dit gelukkig weer op de oude vertrouwde tijden. Ook de eerste workshop (houding en zit) is al weer achter de rug. Helaas is de ledenvergadering uitgesteld. Maar we hopen dit jaar wel alle wedstrijden en andere activiteiten door te kunnen laten gaan. 

Je vindt alle activiteiten op de KALENDER, ook de uiterlijke inschrijfdata kun je er vinden.

Vergeet ook dit jaar je ONDERHOUDSDIENST niet, noteer de data gelijk even in je agenda.

Het bestuur is dit jaar ook begonnen met een nieuw sponsorplan. Jeanne d'Arc zoekt SPONSORS help je mee met zoeken? 

We hopen jullie snel weer te zien bij de vereniging! 

Ruim je mest op. Dat scheelt een hoop!

Dringend verzoek aan alle ruiters in Zoeterwoude:
Ruim je mest op. Dat scheelt een hoop!

Er komen bij de gemeente Zoeterwoude regelmatig klachten over overlast van paardenmest op de openbare weg. De afspraak is dat de ruiters de mest moeten opschuiven (in de goot of graskant).

Spreek elkaar erop aan als het onverhoopt mis gaat, maar bovenal: ruim de mest op. Het is tenslotte een kleine moeite, maar het scheelt een hoop!

Ruim je mest op