Geschiedenis

1951 logo 2017
Rond de jaren ‘50 werkten de Zoeterwoudse boeren en hun knechten op het land met hun paarden. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat waren ze in de weer. Als er even pauze was, probeerde ze allerlei trucjes en kunstjes uit met het paard. Op zondag kwamen de boerenzoons en knechten met de paarden bij elkaar, bijvoorbeeld op het Loetheveld of het land van Droogh en lieten ze leuke dingen zien die ze met hun paarden konden.
 
Een aantal jongens stak de koppen bij elkaar en kwamen met het idee een vereniging op te richten. Zo konden er spelletjes en wedstrijden in club verband worden georganiseerd. Het bestuur van destijds, dat bestond uit Rinus Onderwater (voorzitter), Jan Mooijman (penningmeester) en Piet van Leeuwen (secretaris), vond Jeanne d' Arc een passende naam voor de vereniging. Omdat de vereniging bijna alleen uit mannen bestond, was het voor de hand liggend dat het een vrouw werd waarnaar de vereniging werd vernoemd.
 
Jeanne d'Arc was een Franse vrijheidsstrijdster, die veel werd afgebeeld op een paard in mannenkleding en leefde van 1412 tot 1431. Zij is ongetwijfeld bij iedereen bekend.
 
1951
De oprichting van de Landelijke oftewel Boeren Rijvereniging Jeanne d' Arc is een feit. Er moet gewerkt worden aan de houding van de ruiters en het berijden van de paarden en de eerste rijlessen worden georganiseerd. Het technisch peil van de vereniging gaat snel vooruit. De allereerste rijles is op het grasland van de boerderij van Paardekooper aan de Noordbuurtseweg richting Molenpad, vlakbij waar nu het huidige verenigingsterrein is. Oud-burgemeester Detmers, zelf ook actief lid, is jarenlang beschermheer van de Landelijke Rijvereniging Jeanne d'Arc.
 
1979
Het ledental bereikt een absoluut dieptepunt van drie. Met man en macht wordt er gewerkt om de vereniging nieuw leven in te blazen. Mede door Harry Kleijweg (penningmeester), Henk de Graaff (secretariaat), Aad van Bennekom (voorzitter), Leo Onderwater (technisch bestuurslid) en Frans Slingerland (algemeen bestuurslid) lukt dit uiteindelijk.
 
1982
De eerste stappen worden gezet om tot een nieuwe bloeiperiode voor de vereniging te komen. Er is veel contact met het gemeentebestuur voor een geschikte locatie waar ruiters met paarden hun sport kunnen beoefenen. Het gemeentebestuur stemt in met een locatie aan het Molenpad. Een stukje land naast de familie Van der Salm.
 
1985
In maart zijn de werkzaamheden voor het nieuwe verenigingsterrein klaar en wordt de accommodatie geopend. Tijdens het openingswoord spreekt wethouder Graniewski dat deze vereniging een extra dimensie toevoegt aan het sportgebeuren in Zoeterwoude. De zelfwerkzaamheid is te prijzen, want er was bijzonder veel werk verzet. De locatie van het terrein is gunstig en past prima in het landschap.
 
1997
Rond december neemt Philine van den Tol het voorzitterschap over van de helaas overleden Cees Wesselingh. Hij was een voorzitter die vaak op de achtergrond actief was. Bij evenementen kon hij echter wel op de voorgrond treden door achter de microfoon z'n zegje te doen.
 
2001
Dit jaar viert Jeanne d'Arc haar 50-jarig bestaan. Tijdens een rondrit door de dorpskern van Zoeterwoude wordt burgemeester Koopmanschap opgehaald met paard en wagen om de festiviteiten te komen openen. Het voltige team van Sint Hubertus uit Lisse verzorgt een demonstratie tijdens het jubileumfeest. Het regent die dag pijpestelen, maar dat mag de feestvreugde niet drukken.
 
2007
Na 13 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan 10 jaar als voorzitter, geeft Philine van de Tol de voorzittershamer door aan Jeroen Anink, de huidige voorzitter. Het Bestuur benoemt Philine tot Erelid van de vereniging.
 
2011
Jeanne d'Arc bestaat 60 jaar. Dit feest wordt gevierd met diverse jubileumworkshops voor de leden en een feestelijke jubileumdag in september. Tijdens de jubileumdag geven o.a. Prix St. George ruiter Mariska Krowinkel een demonstratie van hun rijkunsten. 
 
2013
Aan het begin van het jaar verlaat Marlies van Kapel na 13 jaar het bestuur van Jeanne d'Arc. Haar jarenlange staat van dienst was voor de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) aanleiding om haar de bronzen onderscheiding toe te kennen. Marlies wordt tevens erelid van de vereniging.
 
2014
Onder leiding van wedstrijdsecretaris Bea Smits wordt in augustus voor het eerst een KNHS-dressuurwedstrijd georganiseerd zodat leden met een startpas hun winstpunten op eigen terrein kunnen proberen te halen.
 
2016
Op 4 februari worden de prachtige nieuwe rij-en longeerbak geopend. Dankzij het werk van vele vrijwilligers en de deskundige aanleg van Zorgdrager Manegebodems kan er veilig gelongeerd en gereden worden. Met name Jeroen Anink en Leon van Es hebben hier een groot aandeel in gehad. Na de opening van de nieuwe bak draagt Jeroen Anink het voorzitterschap over aan Martine Verhaar. Aan haar de schone taak de vereniging verder te leiden.
Tevens bestaat de vereniging dit jaar 65 jaar. Er is de laatste jaren veel veranderd: er is een mooie website gekomen en ook op social media is Jeanne d'Arc actief. Met name Arjen Bakker en Leonie van der Geest hebben hier veel werk in gestoken. De ontwikkeling van verschillende lidmaatschapsvormen is een vernieuwing die past bij de huidige tijd en waar veel vraag naar was. Ook heeft penningmeester Franny de Bruin veel werk gehad aan de introductie van een nieuw systeem voor de financiele administratie.
 
65 jaar na de oprichting is Jeanne d'Arc uitgegroeid tot een actieve en betrokken vereniging, met een mooie en gezellige accommodatie. Een clubhuis met verlichting en verwarming, een prachtige rij- en longeerbak met verlichting, degelijk hekwerk en afzettingen en goed springmateriaal. En niet te vergeten een groep gezellige en fanatieke ruiters en vrijwilligers!
 
De vereniging heet sinds een aantal jaren Paardensportvereniging Jeanne d’Arc en geeft daarmee aan thuis te zijn in allerlei disciplines van de paardensport. Naast de reguliere dressuur- en springactiviteiten, worden al enkele jaren ook crosstrainingen georganiseerd op crossterreinen in de omgeving (Voorhout, Moordrecht, Nieuwveen). Deze lessen zijn een groot succes en het animo voor de trainingen en de eventingwedstrijden neemt nog steeds toe.
 
Daarnaast zijn enkele commissies actief die de vereniging gaande houden: Kampteam, Kantine Commissie, Onderhoud Commissie en Wedstrijd Commissie.